Lang verwachte dag | Chiro | LVD
 
Pick To Light compass: pick & sort systemen
|
|
|
bowLeft


©2019 ABM, Belgium
bowTop
bow Pick To Light
Pick To Light WAT, WAAROM, WANNEER EN HOE

Van alle dc-activiteiten blijft orderverzamelen het grootste zorgenkind van iedere warehouse manager. Het aantal technieken groeit wel gestadig, maar geen enkele is zaligmakend. De doos met kreten is onuitputtelijk: PICK-To-BELT, PICK-To-PAPER, PICK-To-CART, PICK-TO-VOICE, PICK-To-LIGHT, PICK-TO-COLOR, PICK-To-GUN, PICK-To-TICKET,… Ondanks het 25-jarig jubileum van PICK-TO-LIGHT, blijkt de techniek toch nog niet bij iedereen voldoende bekend. Daar wil deze inleiding wat aan doen.


ARBEIDSINTENSIEF

Pick To Light: Distribution Logistiek wordt steeds vaker een zeer kapitaalintensieve activiteit. Er zijn middelen nodig voor gebouwen, opslag-systemen, interne transport-middelen, vrachtwagens,… Al die high-tech wordt verdedigd op basis van CA en CR op de dure factor ‘arbeid’. En toch gaat die nog met ruim 45% van het budget aan de haal.
Pick To Light: Labour Op zijn beurt is de helft van de loonkosten nodig voor het klaarmaken van klantorders: verzamelen en herbevoorraden van picklocaties. Geen wonder dus dat iedereen in die richting loert als het aankomt op besparingen.
Pick To Light: Paper En terecht ook: van MAN TO GOODS systemen weten we dat bij het werken met papier ongeveer 40-60% van de tijd wordt aangewend voor zoeken+bewegen+verifiëren, terwijl dat allesbehalve de basisdoelstelling is. En toch blijft het een aartsmoeilijk karwei om die onnodige inspanningen te elimineren…


Over orderverzamelen in het algemeen

Iedere vorm van intelligent orderpicken is het gevecht met twee –steeds terugkomende- vragen: WAT? en HOEVEEL?. De zoektocht naar DE manier om daar mee om te gaan is voorlopig vruchteloos gebleken. Iedere poging tot antwoord bleek wel bijzonder effectief te zijn in specifieke gevallen, maar voldeed zelden aan alle mogelijke grillen van de praktijk. De mate waarin de vraagstelling zelf, en het daarbij horende antwoord effectief zijn, bepaalt de efficiëntie van de voorgestelde verzamelwerkwijze.


Over hoe het begon

PICK-BY-LIGHT startte in zijn meest eenvoudige vorm als het elektronisch afbeelden van gewenste aantallen per product. Het afmelden via een druktoets vertelde het sturende systeem dat de gevraagde aantallen werkelijk waren toegevoegd aan de klantorder. Hiertoe werden alle picklocaties uitgerust met een elektronische module (LocatieController of LC) voorzien van een numeriek display en een druktoets. De allereerste verbeteringen waren het toevoegen van extra toetsen (PLUS/MINUS) om het aantal te kunnen wijzigen, en het toevoegen van een ATTENTIELAMP om de zijdelingse zichtbaarheid aanzienlijk te verbeteren.
Pick To Light display Pick To Light


Over hoe het evolueerde

De techniek is op verschillende vlakken geëvolueerd. Niet alléén de elektronica onderging een metamorfose, maar ook de wijze waarop de technologie actueel wordt toegepast. De modules worden vandaag de dag niet langer aangesloten op PLCs, maar op eigen bussystemen. Hierdoor kunnen ook verschillende LC-types met elkaar worden verbonden. Verder worden LCs niet alléén meer gebruikt voor picking, maar ook voor sorting, replenishment, electronic inventory, packing operations,…


Over papierloos

Er is een tijd geweest dat papierloos orderverzamelen en pick-to-light werden gebruikt als synoniemen: ze vertolkten het revolutionaire karakter van de werkwijze. Ondertussen is ook de RF-terminal wijd verspreid geraakt, en niemand twijfelt aan het papierloos karakter van de techniek. De voordelen van “paperless picking” zijn genoegzaam bekend: minder fouten, sneller, betere planningsmogelijkheden,… Nagenoeg alle nieuwe verzameltechnieken zijn er op gebaseerd. Het is daarom niet langer een belangrijk selectiecriterium. Andere, meer belangrijke criteria zijn: handsfree, search-free, ergonomisch, robuust…


over LC-types en pickstrategie

De meest klassieke LC bestaat uit een meercijferig display (gaande van 3 tot 6 decades), een attentielamp (al dan niet meerkleurig) en een aantal drukknopjes (confirmatie, plus, min, menu,..).
Wanneer men iedere locatie uitrust met een dergelijk display, dan spreken we van A-strategie. Ze is aangewezen bij fastmovers.
Pick To Light: B+ Pick To Light: A
De meest eenvoudige LC bestaat uit een attentielamp; soms met geïntegreerde druktoets. Deze kan gebruikt worden als het aantal steeds constant is (meestal 1). Wanneer locaties zo zijn uitgerust, dan spreken we van C-strategie. Wanneer men een rek uitrust met twee klassieke LCs, dan spreken we van B-strategie: de eerste LC wordt gebruikt voor het afficheren van de locatie, terwijl de tweede de aantallen toont. Meerdere picks op hetzelfde rek vormen ook geen probleem. Wanneer men de verhoogde foutkans van de B-strategie wil beperken, en toch niet naar een A-strategie wil, dan kan men overgaan op B+-strategie.
Men rust iedere locatie uit met een eenvoudige led, en de aantallen worden steeds aangeduid op de gemeenschappelijke controller. Er zijn nog andere strategieën, maar deze vallen buiten het enge bestek van deze inleiding.


over modes

De kans dat een order binnen één zone meerdere picks dient uit te voeren is zeer groot. Meestal wordt gekozen om de verschillende lampjes gelijktijdig (parallel mode) aan te sturen. Het is dan de operator die de volgorde bepaalt langs de verschillende locaties. In uitzonderlijke gevallen wordt toch gekozen voor sequentiële mode: helpen bij stapelbaarheid, controle door weging,…


Over display aanduidingen

In het meest simpele geval wil men alléén aantallen tonen op het display. Daartoe volstaan 3 of 4 decades ruimschoots. Om het aftellen van producten voor de operator te vereenvoudigen wordt ook gewerkt met een extra aanduiding: 24E of 24U (Eenheden/Units), 4d of 4b (dozen/boxes) , 30P (Packs),.. Zelfs het na elkaar afficheren van verschillende boodschappen behoort tot de mogelijkheden: “5d” + “10E”.
Pick To Light display messages Pick To Light display messages


Over afmelden
De meest klassieke manier om een orderlijn af te melden is het indrukken van de confirmatie-toets van de LC; bij de A-strategie ligt dit het meest voor de hand. Soms wordt ook gekozen om de locaties niet individueel af te melden, maar in groep (per rek of per zone).
Afmelden door scanning Afmelden door scanning
Ook het scannen van barcodes (locatie, artikel, S/N ) heeft extra mogelijkheden. Op deze manier krijgt men bvb bij kitting-operaties automatisch de lijst van serienummers der samenstellende delen.


Over verschillende kleuren

Het gebruik van verschillende kleuren laat toe om met meerdere operatoren in één zone te werken. Bij SORT TO LIGHT is deze manier van werken bijzonder effectief. Bij PICK TO LIGHT zijn er betere oplossingen te bedenken door het gebruik van zones. Meerdere kleuren zijn alléén nuttig bij grotere zones, en dan nog in beperkt aantal. Overlappende picks (meerdere picks op dezelfde locatie voor verschillende operatoren) zijn moeilijker te behandelen, en een aanslag of de efficiëntie.


Over details

Niet iedere implementatie van PICK TO LIGHT is even succesvol. Alle heil komt niet enkel en alléén van het aanbrengen van LCs. De grootste tijdswinst wordt gerealiseerd met het deskundig installeren van kleine hulpmiddelen: de einde zone lamp, de gang attentie lamp, de bay indicator, het synoptisch panel,… Op deze manier bekomt men een 100% intuïtieve werkomgeving, die zijn snelheid haalt uit het oordeelkundig bespelen der zintuigen
Pick To Light eindezone lamp Pick To Light status indicators


Over snelheid

PICK TO LIGHT onderscheidt zich van nagenoeg alle andere verzamelstrategieën omwille van het volgende: de operator weet op voorhand niet welk artikel dient genomen te worden, of welke locatie moet bezocht worden. Bij gebrek aan “GA NAAR x”-opdracht, is er ook geen ZOEKTIJD; het is als het ware de locatie die de operator naar zich toe roept. Het “SEARCH FREE” karakter van de techniek is cruciaal voor de hoge performantie. Op dit vlak scoort Pick-to-Voice uitermate zwak. Voor- en nadelen zijn vaak nauw met elkaar verbonden: de operator moet er kunnen vanuit gaan dat het artikel wat hij vindt bij het lampje overeenstemt met de vraag van de klant. Hij heeft trouwens geen enkel referentiepunt.


Over borging

Er zijn verschillende manieren om de nadelen van bovenstaande zwakte volledig te elimineren. In de eerste plaats dient men het replenishment proces voldoende waterdicht te maken door het inbouwen van controles. Zelfs Replenishment-To-Light hoort tot de mogelijkheden. Verder kan men de PICK TO LIGHT-zone uitrusten met specifieke controle-modes op basis van artikelnummer, artikelbarcode, locatienummer,…


Over paranoia

Een deskundige implementatie van PICK TO LIGHT laat het foutpercentage meestal zakken tot onder 0,1%. Maar soms is ook dat nog niet aanvaardbaar. Extra middelen om mispicks te voorkomen zijn: alarmen op basis van lichtgordijnen en naderingsschakelaars, gewichtscontrole van de voorraad op de picklocatie,…
Omdat het veranderen van pickaantallen uiterst zelden voorkomt, kan men ook daar een extra confirmatie op vragen; dit voorkomt onopzettelijk wijzigen van het gevraagde aantal.


Over flowracks

PICK TO LIGHT en doorrolstellingen zijn nauw met elkaar verbonden. Nochtans zijn ook vele andere combinaties mogelijk. In combinatie met pick-to-belt krijgt men steeds vaker LCs te zien op palletlocaties en legborden.
Pick To Light flowracks Pick To Light conveyor system


Over familie

Naast de bekende statische PICK TO LIGHT-inrichting zijn er ook dynamische en mobiele oplossingen. Bij dynamisch PTL denkt men onmiddellijk aan de aanvoer van bakken via kranen en conveyors (DPS). Het moet echter niet steeds zo duur! POSIFLEX is een oplossing waarbij men artikelen welke in batch zijn verzameld, koppelt aan een locatie in een doorrolstelling of legbord. Hiertoe zijn zowel voor als achterzijde uitgerust met LCs. Op deze manier toont een groot slow mover gebied zich aan de operator door een zeer klein pickfront. Bovendien kan de batchpicking nagenoeg foutloos werken omdat zowel de picking, als de koppeling in de POSIFLEX werkt op basis van de artikelbarcode.
Posiflex Batchpicking using Pickcart
Een andere tak binnen de familie zijn de MOBISORTERS. Deze pickcarts zijn ook een implementatie van de batch-oplossing, maar ze behoren tot de klasse van “Sort-while-Picking”.


Over PICK-TO-COLOR

Omdat PTL een relatief hoge investering vergt, is het niet de aangewezen oplossing voor medium en slow movers. En toch zou men de voordelen van het snel en foutloos naar een locatie bewegen willen toepassen op meer artikelen. PICK-TO-COLOR is een techniek waarbij men op basis van gekleurde torenlampen operators snel naar de juiste pickgang brengt. Ook het vinden van de locatie binnen de gang gebeurt op basis van kleur, en wordt bewaakt door scanning dmv een PDA. De techniek is niet alléén foutongevoelig, maar ook bijzonder performant (ervaringsgegevens: minimaal 50% sneller dan verzamelen met pickbon)
Pick To Color Pick To Color


Over SORT-TO-LIGHT

Wanneer wordt gekozen voor GOODS TO MAN of voor batchpicking, is één of andere vorm van sorteren noodzakelijk; ook wel eens REVERSE PICK-TO-LIGHT of PUT-TO-LIGHT genoemd. De “look and feel” van de applicatie is niet anders dan bij het verzamelen. Dezelfde LCs worden toegepast. Op sorteerpleinen worden meestal meerdere kleuren gebruikt om parallelle operatoren toe te laten.
Sort To Light Sort To Light


Over eensgezindheid

Waar iedereen het stilaan over eens raakt, is dat kiezen voor één techniek, meestal niet kan zorgen voor die optimale oplossing. ABC-analyse is gelukkig vertrouwde materie geworden en daaruit blijkt vaak dat fast en slow movers een hele eigen aanpak vergen: zowel in opslag- als in verzamelwijze. Was dat maar het enige! Naast rotatiesnelheid is echter ook de fysica van de producten belangrijk: afmetigen, vorm, gewicht, transporteerbaarheid, stapelbaarheid,…. En we hebben het nog niet gehad over THT, FIFO, conditionering, lotbewaking,… Je hebt dus een vraagstuk wat goed gaat gelijken op die veelkleurige kubus van Rubik: je zou graag vakje per vakje op zijn plaats brengen, maar jammer genoeg, heeft alles met alles te maken.
COMPASS Software COMPASS Software


smART orderhandling

“Verdeel en Heers” is daarom nog steeds het motto. Vraag is alléén hoe je het allemaal terug aan elkaar knoopt? Daarom zien we een shift in de vraag naar functionaliteit: van WMS (Warehouse Management System) naar WCS (Warehouse Control Systems). Concreet: ORDER MANAGERS [deelorder-beheer, split ifv pallets en rolcontainers, volumeberekeningen ifv carton en kratten, deekorder-merge, crossdock beheer,…) en een aangepaste portfolio aan VERZAMELTECHNIEKEN. Meestal onder het goedkeurend oog van de supervisor worden klantorders vertaald naar een reeks haal-, pick-, sorteer- merge- en drop-taken. De hoofdtaak wordt de sheduling en de afstemming van de taken op elkaar, teneinde een beheersbaar volume aan WIP en buffers te behouden. Operators zijn niet langer bezig met een volledige KO (klantorders) maar met een UoW (Unit of Work). De uitrusting van de operator (en/of de zone) is toegespitst op de specifieke kenmerken van de job: PC, PDA, wireless terminal, barcode scanner, PTL, ticket printer,… met als enige constante: de Ethernet-snelweg (wired of wireless) naar de WCS-database.


10 HALVE WAARHEDEN OVER PICK TO LIGHT
“PICK TO LIGHT en Papierloos Order Verzamelen is hetzelfde”: Neen, PICK TO LIGHT is slechts één van de vele methodieken die zonder papier werken, maar ongetwijfeld de snelste.
“PICK TO LIGHT werkt alléén op doorrolstellingen”: absoluut niet; maar de voordelen zijn er het best merkbaar omwille van het smalle pickfront.
“Met licht kun je alléén picken”: neen, er is ook sort-to-light, replenishment-by-light, inventory-by-light,…
“PICK TO LIGHT is alléén lampjes en knopjes”: neen, PICK TO LIGHT systemen integreren nog andere AIDC technieken.
“PICK TO LIGHT is altijd single order”: verkeerd; PICK TO LIGHT is ook nuttig voor het verzamelen in batch; bvb op pickcarts.
“PICK TO LIGHT is altijd man to goods”: neen, bij sort-to-light worden de goederen naar de man gebracht.
“PTL is weinig flexibel”: in vergelijking met papier: ja; in vergelijking met kranen en conveyors: absoluut niet.
“PICK TO LIGHT is alléén voor fast movers”: soms is het volume van fast movers absoluut ongeschikt voor PICK TO LIGHT, en is de oplossing beter voor een beperkt assortiment medium en slow movers.
“PICK TO LIGHT werkt op elk WMS”: meestal; alléén, het één op één doorsluizen van papierregels brengt niet alle verhoopte voordelen;
“PICK TO LIGHT is duur”: wat is duur, als payback periodes zelden boven 2 jaar uitstijgen.


Elke voorgestelde compass-oplossing kan naargelang van uw persoonlijke behoeften worden uitgebreid of aangepast!
Nieuws
pijl Presentatie PickART op Logistica 2012
PickART
pijl ABM installeert PickART bij Sligro.
pijl ABM lanceert Pick-To-Graphics op Logistica 2009.
pijl Pick-To-ColorABM introduceert Pick-To-Color, een revolutionaire verzameltechniek op basis van kleur...
pijl Pick-To-Light is DE picktechnologie bij uitstek! Leer er alles over...